Op stopt Kennisnet met Davindi. Meer informatie

© Stichting Kennisnet. Alle rechten voorbehouden.

Deze internetsite is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel daarbij is geprobeerd juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan stichting Kennisnet niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via deze internetsite aangeboden informatie. Stichting Kennisnet is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de internetsite; de inhoud van deze internetsite wordt niet (actief) gemonitord. Gebruik van de informatie op deze internetsite geschiedt voor zijn eigen rekening en risico. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Kennisnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site, gebruik van de informatie op deze internetsite of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.Tenzij anders vermeld wordt op de betreffende internetsite, rust op alle werken en informatie op deze site een auteursrecht en/of databankenrecht welke toebehoort aan stichting Kennisnet en/of haar licentiegevers. Dat betekent dat aan (her)gebruik van deze werken en informatie beperkingen kunnen zijn gesteld: raadpleeg daarvoor de informatie op de betreffende internetsite waarnaar wordt verwezen.

Gebruik van de werken en informatie voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: klachten@kennisnet.nl.

Davindi